November 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3
4
Birthdays: Soban_KiithSa (31)
5 6 7
Birthdays: Vlark (48)
8 9 10
11
Veterans Day
12 13 14 15 16
Birthdays: lightseyasylum (34)
17
Birthdays: Renegade (29)
18 19 20
Birthdays: jtougas (50)
21 22
Thanksgiving
23
Birthdays: shadowls (12)
24
25 26 27 28 29 30
« Oct 2018     Dec 2018 »